Անգլերեն

Գործընթացի փոխակրիչ ճախարակի լիսեռ CNC մեքենայով

2024-01-30 11:10:41


               

 

ԿԱՐՈ ԵՔ ԴՈՒՐՔ